Showing 1–18 of 26 results

 • K-8099 BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC

  6.580.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI CAO CẤP KRASIC K8099 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 05 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc Công nghệ xả xoáy tiên tiến nhanh, mạnh xả cực sạch và không gây tiếng ồn. Bộ xả 𝗪𝗗𝗜 – đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được kiểm nghiệm với tuổi thọ hơn 200.000 lần sử dụng và độ ồn thấp hơn 20db Thiết kế kiểu dáng đặc biệt , phong cách hiện tại Men Tuyết phủ Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính Thiết kế phù hợp với nhiều không gian Màu sắc dể phối hợp các phụ kiện trong phòng tắm
 • K-8080 BỒN CẦU LIỀN KHỐI KHÔNG VIỀN KRASIC

  6.405.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI CAO CẤP KHÔNG VIỀN KRASIC K8086 _ NEW MODEL 2023 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 05 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc Công nghệ xả xoáy tiên tiến nhanh, mạnh xả cực sạch và không gây tiếng ồn. Bộ xả 𝗪𝗗𝗜 – đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được kiểm nghiệm với tuổi thọ hơn 200.000 lần sử dụng và độ ồn thấp hơn 20db Thiết kế kiểu dáng đặc biệt , phong cách hiện tại Men Tuyết phủ Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính Thiết kế phù hợp với nhiều không gian Màu sắc dể phối hợp các phụ kiện trong phòng tắm
 • K-8086 BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC

  6.930.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI CAO CẤP KRASIC K8086 _ NEW MODEL 2023 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 05 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc Công nghệ xả xoáy tiên tiến nhanh, mạnh xả cực sạch và không gây tiếng ồn. Bộ xả 𝗪𝗗𝗜 – đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được kiểm nghiệm với tuổi thọ hơn 200.000 lần sử dụng và độ ồn thấp hơn 20db Thiết kế kiểu dáng đặc biệt , phong cách hiện tại Men Tuyết phủ Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính Thiết kế phù hợp với nhiều không gian Màu sắc dể phối hợp các phụ kiện trong phòng tắm
 • K-8020 BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC

  6.930.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI CAO CẤP KRASIC K8020 _ NEW MODEL 2022 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 05 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc Công nghệ xả xoáy tiên tiến nhanh, mạnh xả cực sạch và không gây tiếng ồn. Bộ xả 𝗪𝗗𝗜 – đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được kiểm nghiệm với tuổi thọ hơn 200.000 lần sử dụng và độ ồn thấp hơn 20db Thiết kế kiểu dáng đặc biệt , phong cách hiện tại Men Tuyết phủ Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính Thiết kế phù hợp với nhiều không gian Màu sắc dể phối hợp các phụ kiện trong phòng tắm
 • K-8813 BỒN CẦU LIỀN KHỐI

  7.070.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC K-8813 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 03 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc Công nghệ xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn. Thiết kế kiểu dáng đặc biệt , phong cách hiện tại Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính. Thiết kế phù hợp với nhiều không gian Màu sắc dể phối hợp các phụ kiện trong phòng tắm
 • K-8070B BỒN CẦU LIỀN KHỐI

  7.460.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI MÃ K-8070B Khu vực: Toàn quốc Bảo hành: 20 năm về men, 03 năm về phụ kiện.
 • K-8070W BỒN CẦU LIỀN KHỐI

  7.460.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI MÃ K-8070W Khu vực: Toàn quốc Bảo hành: 20 năm về men, 03 năm về phụ kiện.
 • K-8088 BỒN CẦU LIỀN KHỐI

  7.140.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC K-8088 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 03 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc
 • K-8078B BỒN CẦU TRỨNG

  10.890.00012.050.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC K-8078B Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 03 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc Công nghệ xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn. Thiết kế kiểu dáng đặc biệt , phong cách hiện tại Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính. Thiết kế phù hợp với nhiều không gian Màu sắc dể phối hợp các phụ kiện trong phòng tắm
  -10%
 • K-8078W BỒN CẦU TRỨNG

  10.640.00011.750.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC K-8078W Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 03 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc Công nghệ xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn. Thiết kế kiểu dáng đặc biệt , phong cách hiện tại Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính. Thiết kế phù hợp với nhiều không gian Màu sắc dể phối hợp các phụ kiện trong phòng tắm
  -9%
 • K-8082 BỒN CẦU TRỨNG TRẮNG

  9.730.0009.840.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC K-8082 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 03 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc Công nghệ xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn. Thiết kế kiểu dáng đặc biệt , phong cách hiện tại Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính. Thiết kế phù hợp với nhiều không gian Màu sắc dể phối hợp các phụ kiện trong phòng tắm
  -1%
 • K-8082B BỒN CẦU TRỨNG ĐEN NHÁM

  13.510.00014.400.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC K-8082B Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 03 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc
  -6%
 • K-8010B BỒN CẦU LIỀN KHỐI ĐEN NHÁM

  9.770.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC K-8010B Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 03 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc Công nghệ xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn. Thiết kế kiểu dáng đặc biệt , phong cách hiện tại Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính. Thiết kế phù hợp với nhiều không gian Màu sắc dể phối hợp các phụ kiện trong phòng tắm
 • K-8089 BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC

  6.860.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI CAO CẤP KRASIC K8089 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 05 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc Công nghệ xả xoáy tiên tiến nhanh, mạnh xả cực sạch và không gây tiếng ồn. Bộ xả 𝗪𝗗𝗜 – đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được kiểm nghiệm với tuổi thọ hơn 200.000 lần sử dụng và độ ồn thấp hơn 20db Thiết kế kiểu dáng đặc biệt , phong cách hiện tại Men Tuyết phủ Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính Thiết kế phù hợp với nhiều không gian Màu sắc dể phối hợp các phụ kiện trong phòng tắm
 • K-8097 BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC

  6.970.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI CAO CẤP KRASIC K8097 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 05 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc Công nghệ xả xoáy tiên tiến nhanh, mạnh xả cực sạch và không gây tiếng ồn. Bộ xả 𝗪𝗗𝗜 – đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được kiểm nghiệm với tuổi thọ hơn 200.000 lần sử dụng và độ ồn thấp hơn 20db Thiết kế kiểu dáng đặc biệt , phong cách hiện tại Men Tuyết phủ Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính Thiết kế phù hợp với nhiều không gian Màu sắc dể phối hợp các phụ kiện trong phòng tắm
 • K-8097B BỒN CẦU LIỀN KHỐI KRASIC

  7.140.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI CAO CẤP KRASIC K8079B Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 05 năm phụ kiện Khu vực: Toàn quốc Công nghệ xả xoáy tiên tiến nhanh, mạnh xả cực sạch và không gây tiếng ồn. Bộ xả 𝗪𝗗𝗜 – đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được kiểm nghiệm với tuổi thọ hơn 200.000 lần sử dụng và độ ồn thấp hơn 20db Thiết kế kiểu dáng đặc biệt , phong cách hiện tại Men Tuyết phủ Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính Thiết kế phù hợp với nhiều không gian Màu sắc dể phối hợp các phụ kiện trong phòng tắm
 • K-8069 BỒN CẦU LIỀN KHỐI

  6.410.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI MÃ K-8069 Khu vực: Toàn quốc Bảo hành: 20 năm về men, 03 năm về phụ kiện.
 • K-8079 BỒN CẦU LIỀN KHỐI

  6.950.000

  BỒN CẦU LIỀN KHỐI MÃ K-8069 Khu vực: Toàn quốc Bảo hành: 20 năm về men, 03 năm về phụ kiện.