Showing 1–18 of 163 results

 • WB06 CHẬU RỬA MẶT TREO TƯỜNG

  3.080.000

  CHẬU RỬA MẶT TREO TƯỜNG VUÔNG CHÂN LỬNG – MODEL 2023 Mã sản phẩm: WB06 THÔNG TIN SẢN PHẨM Sản phẩm độc quyền. Công nghệ vành siêu mỏng. Màu sắc: Trắng Tráng men công nghệ cao. Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Khu vực: Toàn quốc – BẢO HÀNH 20 NĂM VỀ SỨ
 • K-106 LAVABO ĐƯƠNG BÀN ĐEN NUNG

  4.130.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN ĐEN NUNG KRASIC K106 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-105 LAVABO DƯƠNG BÀN ĐEN NUNG

  2.980.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN VIỀN ĐEN MÃ K105 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Chi chú: Giá bán không bao gồm vòi Khu vực: Toàn quốc
 • K-103 LAVABO DƯƠNG BÀN ĐEN NUNG

  2.870.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN VIỀN ĐEN MÃ K103 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-101 LAVABO DƯƠNG BÀN ĐEN NUNG

  2.870.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN VIỀN ĐEN MÃ K101 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-3029 LAVABO DƯƠNG BÀN ĐÁ

  2.350.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN MÃ K-3029 Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • MÃ K-1121 CHẬU RỬA MẶT ĐA NĂNG

  2.800.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN ĐA NĂNG MÃ K-1121 THÔNG TIN SẢN PHẨM Lắp đặt: Đặt dương bàn đá hoặc treo tường. Màu sắc: Trắng Tráng men công nghệ cao Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Kích thước: 605*430*130mm – BẢO HÀNH 20 NĂM VỀ SỨ Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-1120 LAVABO ĐẶT BÀN/TREO TƯỜNG

  2.450.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN/TREO TƯỜNG MÃ K-1120 Màu sắc: Trắng Tráng men công nghệ cao Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Kích thước: 500*420*130mm Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-1104 CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN ĐÁ

  2.280.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT DƯƠNG BÀN ĐÁ KRASIC K-1104 Màu sắc: Trắng Tráng men công nghệ cao Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Kích thước: 550*400*140mm Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-1111 CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN ĐÁ

  2.380.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT DƯƠNG BÀN ĐÁ KRASIC K-1111 Màu sắc: Trắng Tráng men công nghệ cao Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Kích thước: 510*360*130mm Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-1119 LAVABO ĐẶT BÀN/TREO TƯỜNG

  2.200.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN VIỀN ĐEN MÃ K-1119 Màu sắc: Trắng Tráng men công nghệ cao Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Kích thước: 420*420*130mm Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-2022 CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN ĐÁ

  1.950.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT DƯƠNG BÀN ĐÁ KRASIC K-2022 Màu sắc: Trắng Tráng men công nghệ cao Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Kích thước: 500*380*135mm Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-3000 CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN ĐÁ

  2.170.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT DƯƠNG BÀN ĐÁ KRASIC K-3000 Màu sắc: Trắng Tráng men công nghệ cao Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Kích thước: 400*400*135mm Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-3001 CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN ĐÁ

  3.010.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT DƯƠNG BÀN ĐÁ KRASIC K-3001 Màu sắc: Trắng Tráng men công nghệ cao Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Kích thước: 410*405*150mm Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-3002 CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN ĐÁ

  3.430.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT DƯƠNG BÀN ĐÁ KRASIC K-3002 Màu sắc: Trắng Tráng men công nghệ cao Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Kích thước: 520*405*150mm Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-4000 CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN ĐÁ

  2.800.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT DƯƠNG BÀN ĐÁ KRASIC K-4000 Màu sắc: Trắng Tráng men công nghệ cao Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Kích thước: 550*380*110mm Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-4004 CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN ĐÁ

  3.360.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT DƯƠNG BÀN ĐÁ KRASIC K-4004 Màu sắc: Trắng Tráng men công nghệ cao Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Kích thước: 650*380*110mm Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc
 • K-1121B CHẬU RỬA MẶT ĐA NĂNG

  3.150.000

  CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN/TREO TƯỜNG VIỀN ĐEN MÃ K-1121B Màu sắc: Trắng viền đen Tráng men công nghệ cao Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng Chất liệu sứ siêu bền Kích thước: 605*430*130mm Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ. Ghi chú: Giá bán sản phẩm không bao gồm vòi. Khu vực: Toàn quốc